DOKUMENT

Kallelser och protokoll från SM och styrelsemöten. Även handlingar och dylikt från SM finns här.

Styrdokument för Maskinsektionens verksamhet, t ex stadgar, praxis och ekonomisk policy.

Blanketter för Maskinsektionens olika verksamheter, t ex betalningsorder, kassaförsäljning mm

Please reload