top of page

HÄNDELSERAPPORTERING

STUDIESOCIALT

REVISORERNA

Studiesociala frågor innefattar fysiskt, psykiskt och socialt mående kopplat till studierna. Exempel kan vara frågor kring studiemiljö eller JML (jämlikhet, mångfald och lika villkor). Sektionens studerande skyddsombud ansvarar för ärenden som ger direkt eller indirekt påverkan på studierna, antingen fysiskt och/eller psykosocialt. Det kan vara händelser kopplat till diskriminering, trakasserier, otrygghet eller att något inte gått helt rätt till.

Exempelvis:

- Orättvis behandling
- Exkludering av något i en grupp
- Sexuellt ofredande
- Felaktig behandling/hantering i en rekryteringsprocess
- Olämplig alkoholservering eller osund hets om alkohol

Eller ärenden kopplat direkt till studiemiljön såsom exempelvis:- Psykisk ohälsa
- Missbruk av alkohol (dig eller någon du misstänker)
- Stöd till brottsutsatt
- Bristande tillgänglighet
- Trasig interiör

 

Att understryka är dessa punkter endast exempel - Inget ska kännas för litet för att rapportera. SSO finns som stöd och hjälper till att hänvisa/tar vidare till lämplig person. SSO står objektiv och har ingen skyldighet att anmäla brott, det görs endast i samråd med behörig person/personer. För att möjliggöra rätt stöd och hjälp rekommenderas att fylla i kontaktuppgifter för vidare kommunikation och återkoppling, men möjlighet till anonym rapportering finns vid behov.

Sakrevisorerna står till förfogande för sektionens medlemmar när det gäller frågor som rör sektionens verksamhet, eventuella oriktigheter, ekonomiska frågor, ärenden relaterade till visselblåsning samt frågor om regler, styrdokument och rekrytering. Du kan när som helst vända dig till revisorerna för att få information, ställa frågor eller lyfta fram eventuella bekymmer. Deras roll sträcker sig bortom enbart formell granskning och inkluderar att vara en resurs och stöd för medlemmarna när det gäller att förstå och följa sektionens interna processer och regler. Revisorerna finns där för att främja öppenhet, noggrannhet och god förvaltning inom sektionen.

 

Du är välkommen att kontakta revisorerna när som helst, såväl på campus som genom anonym enkät. Du kan självklart också maila till revisor@maskinsektionen.se.

TA KONTAKT
Här kan ni lyfta ärende med Kungliga Maskinsektionens revisorer. Allt delat genom detta formulär behandlas som konfidentiell information. Du är välkommen att vara anonym, kom bara ihåg att vi då inte kan kontakta dig för att fråga om ytterligare detaljer eller ge uppföljning kring ärendet.

Contact form - Auditors
You can raise issues with the auditors of the Royal Chapter of Mechanical Engineering using this form. All information shared here is strictly confidential. You are welcome to stay anonymous, bear in mind that we won't be able to contact you back or follow up on the matter.

Tack för ditt meddelande! / Thank you for you message!

HÄNDELSERAPPORTERA
Här går det att rapportera händelser kopplat till det studiesociala. Både för sådant som sker direkt kopplat till studierna, men även indirekt via studentlivet. Formuläret skickas endast till Studiesocialt ansvarig (StudSA) som är sektionens SSO. Denna person har enligt lag tystnadsplikt.

Tack för ditt meddelande!

bottom of page