top of page

KONTAKT

Vad berör ditt ärende?

ALLMÄNNA FRÅGOR

Frågor till styrelsen

Allmänna frågor om sektionen

Osv.

HÄNDELSERAPPORTERING

Frågor om studiemiljön kopplat till det psykosociala eller fysiska

Frågor till sektionens JML-kontaktperson

bottom of page