KONTAKT

Vad berör ditt ärende?

ALLMÄNNA FRÅGOR

Frågor till styrelsen

Allmänna frågor om sektionen

Osv.

HÄNDELSERAPPORTERING

Frågor om studiemiljön kopplat till det psykosociala eller fysiska

Frågor till sektionens JML-kontaktperson