STYRELSEN

Maskinsektionens styrelse finns till för medlemmarna och är ytterst ansvarig för hela sektionens verksamhet. Styrelsens uppgift är dels att sköta den dagliga driften av sektionen mellan sektionsmötena och dels att ge stöd till sektionens olika verksamheter.
En gång i veckan hålls öppna styrelsemöten där man behandlar allt från budgetfrågor till förmåner för sektionens medlemmar.

 

Alla styrelsemedlemmar väljs på Sektionsmötet som tillträder fyra gånger per år. Styrelsen leds av Maskinsektionens ordförande och består utöver denne av vice ordförande, kassör, koordinator samt fyra ledamöter varav en alltid är en student från årskurs ett.

2022-08-15-154.jpg

Maskinsektionens Ordförande

2022-08-15-162.jpg

Vice Ordförande

unknown_maskinare.jpeg

Kassör

Vakant - SÖK KASSÖR!

kassor@maskinsektionen.se

2022-08-15-130.jpg

Koordinator

Carl Nesterud 

koord@maskinsektionen.se

unknown_maskinare.jpeg

Ettans Post

SÖK ettans post 1:an!

styrelsen@maskinsektionen.se

Styrelsen hemsidan - 2 (1).jpeg

Ledamot

2022-08-15-144.jpg

Ledamot

2022-08-15-135.jpg

Ledamot

Tilda Byrstedt 

styrelsen@maskinsektionen.se