SEKTIONEN

STYRELSEN

Maskinsektionens styrelse finns till för medlemmarna och är ytterst ansvarig för hela sektionens verksamhet. Styrelsens uppgift är dels att sköta den dagliga driften av sektionen mellan sektionsmötena och dels att ge stöd till sektionens olika verksamheter.
En gång i veckan hålls öppna styrelsemöten där man behandlar allt från budgetfrågor till förmåner för sektionens medlemmar.

 

Alla styrelsemedlemmar väljs på Sektionsmötet som tillträder fyra gånger per år. Styrelsen leds av Maskinsektionens ordförande och består utöver denne av vice ordförande, kassör, koordinator samt fyra ledamöter varav en alltid är en student från årskurs ett.

ORDFÖRANDE

Matilda Östman

ordf@maskinsektionen.se

VICE ORDFÖRANDE

Abel Valko

vordf@maskinsektionen.se

LEDAMOT

Felicia Lindgren

felicila.lindgren@maskinsektionen.se

LEDAMOT

Filip Björklund

filip.bjorklund@maskinsektionen.se

Please reload

KASSÖR

Erik Öbrink

kassor@maskinsektionen.se

KOORDINATOR

Arvid Svenson

koord@maskinsektionen.se

LEDAMOT

Jonathan Lindén

jonathan.linden@maskinsektionen.se

ETTANS POST

Lisa Wilk

lisa.wilk@maskinsektionen.se

Please reload

 
2018 © KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS. EN SEKTION INOM THS. DESIGNAD AV HENRIK STRÖMQVIST.