SEKTIONEN

STYRELSEN

Maskinsektionens styrelse finns till för medlemmarna och är ytterst ansvarig för hela sektionens verksamhet. Styrelsens uppgift är dels att sköta den dagliga driften av sektionen mellan sektionsmötena och dels att ge stöd till sektionens olika verksamheter.
En gång i veckan hålls öppna styrelsemöten där man behandlar allt från budgetfrågor till förmåner för sektionens medlemmar.

 

Alla styrelsemedlemmar väljs på Sektionsmötet som tillträder fyra gånger per år. Styrelsen leds av Maskinsektionens ordförande och består utöver denne av vice ordförande, kassör, koordinator samt fyra ledamöter varav en alltid är en student från årskurs ett.

Styrelsen hemsidan - 1.jpeg
Styrelsen hemsidan - 7.jpeg
Styrelsen hemsidan - 4.jpeg
Styrelsen hemsidan - 6.jpeg

ORDFÖRANDE

Malte Eriksson

ordf@maskinsektionen.se

VICE ORDFÖRANDE

Jonas Vendel

vordf@maskinsektionen.se

LEDAMOT

Jesper Frisk

styrelsen@maskinsektionen.se

LEDAMOT

Johan Widmark

styrelsen@maskinsektionen.se

Styrelsen hemsidan - 2.jpeg
Styrelsen hemsidan - 8.jpeg

KASSÖR

Marcus Haeggman

kassor@maskinsektionen.se

KOORDINATOR

Carl Nesterud

koord@maskinsektionen.se

LEDAMOT

Magnus Ramsköld

styrelsen@maskinsektionen.se

ETTANS POST

Oskar Dubeck

styrelsen@maskinsektionen.se

Sektionsstyrelsen julen 2021

Sektionsstyrelsen sommaren 2021