top of page

STYRELSEN

Maskinsektionens styrelse finns till för medlemmarna och är ytterst ansvarig för hela sektionens verksamhet. Styrelsens uppgift är dels att sköta den dagliga driften av sektionen mellan sektionsmötena och dels att ge stöd till sektionens olika verksamheter. En gång i veckan hålls öppna styrelsemöten där allt från budgetfrågor till förmåner för sektionens medlemmar behandlas.

 

Alla styrelsemedlemmar väljs på Sektionsmötet som tillträder fyra gånger per år. Styrelsen leds av Maskinsektionens ordförande och består utöver denne av vice ordförande, kassör, koordinator, Studiesocialt ansvarig samt fyra ledamöter.

styrelsen_hemsida-7_edited.jpg

Maskinsektionens Ordförande

styrelsen_hemsida-1_edited.jpg

Vice Ordförande

styrelsen_hemsida-5_edited.jpg

Kassör

David Söderström

kassor@maskinsektionen.se

styrelsen_hemsida-2_edited.jpg

Koordinator

styrelsen_hemsida-8_edited.jpg

Studiesocialt ansvarig (StudSA)

styrelsen_hemsida-6_edited.jpg

Ledamot

styrelsen_hemsida-3_edited.jpg

Ledamot

styrelsen_hemsida-9_edited.jpg

Ledamot

styrelsen_hemsida-4_edited.jpg

Ledamot

bottom of page