SEKTIONEN

STYRELSEN

Maskinsektionens styrelse finns till för medlemmarna och är ytterst ansvarig för hela sektionens verksamhet. Styrelsens uppgift är dels att sköta den dagliga driften av sektionen mellan sektionsmötena och dels att ge stöd till sektionens olika verksamheter.
En gång i veckan hålls öppna styrelsemöten där man behandlar allt från budgetfrågor till förmåner för sektionens medlemmar.

 

Alla styrelsemedlemmar väljs på Sektionsmötet som tillträder fyra gånger per år. Styrelsen leds av Maskinsektionens ordförande och består utöver denne av vice ordförande, kassör, koordinator samt fyra ledamöter varav en alltid är en student från årskurs ett.

ORDFÖRANDE

Filip Björklund

ordf@maskinsektionen.se

VICE ORDFÖRANDE

Gustav Westling

vordf@maskinsektionen.se

LEDAMOT

George Khalaf

styrelsen@maskinsektionen.se

LEDAMOT

Sara Flodin

Please reload

KASSÖR

Emelie Skantz

kassor@maskinsektionen.se

KOORDINATOR

Lisa Wilk

koord@maskinsektionen.se

LEDAMOT

Henrik Larsson

ETTANS POST

Gustaf Wedfelt