top of page
SN(ny)_png (1).png

STUDIENÄMNDEN

Studenter i biblioteket
Anteckningsblock och penna

Studienämnden sysslar med utbildningsbevakning och kvalitetssäkring samt studentinflytande. Vår uppgift är att föra fram studenternas åsikter om allt från enskilda kurser och kursmoment till hur programmet kan utvecklas långsiktigt. En gång per period träffas vi på ett förmöte där vi äter god mat och förbereder oss inför kommande länkmöten och kursnämndsmöten. På länkmötena diskuterar vi sedan kurserna tillsammans med studievägledare, programansvarig och utbildningshandläggare. Kursnämndsmöten är separata möten med föreläsare och kursansvariga. Utöver detta har vi lunchmöten, kickoff och går på SAGA!

PPAS_2.jpg
PPAS_1.jpg

Elis Nyström & Olof Helleblad Johnson

P-PAS

bottom of page