SEKTIONEN

JML-NÄMNDEN

JML står för Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling. Det är JML-nämnden som ansvarar för sektionens

JML-arbete och värnar om en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna och respekterade.

JML-nämnden driver projekt och event för att belysa JML, agera bollplank till organisationen och

medlemmarna, samt öka kunskapen om JML på maskin.

JML stands for Jämlikhet, Mångfald and Likabehandling which is Equality, Diversity and Equal treatment.

JMLN are the ones responsible for the JML work at the chapter and encourage an including environment

where everyone feels welcome and respected.

JMLN work with projects and events to highlight JML, help the organisation and the members with

questions regarding JML and raise awareness about JML at the chapter.

Kontaktinformation
jmlnamnden@maskinsektionen.se
JMLN-Ordförande
Anna Oldestam