top of page
JML-N.png

JML-NÄMNDEN

20220305_214250.jpg
20220305_184510.jpg
received_267571278873618.jpeg

JML står för Jämlikhet, Mångfald och Lika villkor. Det är JML-nämnden som ansvarar för sektionens JML-arbete och värnar om en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna och respekterade. JML-nämnden driver projekt och event för att belysa JML. De agera även som bollplank till organisationen och medlemmarna, samt öka kunskapen om JML på sektionen. Följ oss på instagram: @jmln_maskinsektionen

 

JML stands for Jämlikhet, Mångfald and Lika villkor which translates to Equality, Diversity and Equal conditions. JMLN are the ones responsible for the JML work at the chapter and encourage an inclusive environment where everyone feels welcome and respected. JMLN works with projects and events to highlight JML. They are also a support to the organization and its members regarding questions about JML, and helps raise awareness about JML at the chapter.

  • Instagram
JMLNO.jpg

JLMNO

Alicia Löfgren & Anna Westberg

bottom of page