JML-N.png

JML-NÄMNDEN

Hindu Wedding Ritual
1.png
Par i blommafält

JML står för Jämställdhet, Mångfald och Lika villkor. Det är JML-nämnden som ansvarar för sektionens JML-arbete och värnar om en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna och respekterade. JML-nämnden driver projekt och event för att belysa JML, agera bollplank till organisationen och medlemmarna, samt öka kunskapen om JML på maskin. Följ oss på instagram: @jmln_maskinsektionen

-

JML stands for Jämställdhet, Mångfald and Likabehandling which translates to Equality, Diversity and Equal treatment. JMLN are the ones responsible for the JML work at the chapter and encourage an inclusive environment where everyone feels welcome and respected. JMLN works with projects and events to highlight JML, help the organization and the members with questions regarding JML, and helps raise awareness about JML at the chapter.

  • Instagram
unknown_maskinare.jpeg

JLMNO

Elin Lerin