DOKUMENT

STYRDOKUMENT

M-sektionens Coronarekommendationer
15/10/2021
Stadgar
23/02/2021
Praxis
11/05/2021
Verksamhetsplan 20/21
01/07/2020
Frackguide
09/10/2016
Grafisk profil
15/09/2011
Maskinemblem
28/09/2021
Ekonomisk policy
02/12/2018
Policy för personval vid SM
20/12/2017
Policy för rekrytering
10/09/2021
Policy för valberedningen
17/01/2016
Regler vid hyra av sektionslokalen
08/02/2017
Standard M
17/01/2016
THS Rutin vid diskrimineringsfall, trakasserier och kränkande särbehandling
13/12/2017
Please reload