DOKUMENT

STYRDOKUMENT

Stadgar
02/11/2021
Corona-regler fr.o.m. 1 dec.
18/12/2021
Praxis
11/05/2021
Verksamhetsplan 21/22
27/10/2021
Frackguide
09/10/2016
Grafisk profil
15/09/2011
Maskinemblem
28/09/2021
Ekonomisk policy
22/11/2021
Policy för personval vid SM
20/12/2017
Policy för rekrytering
05/12/2021
Policy för valberedningen
17/01/2016
Regler vid hyra av sektionslokalen
08/02/2017
Standard M
17/01/2016
THS Rutin vid diskrimineringsfall, trakasserier och kränkande särbehandling
13/12/2017
Please reload