STUDIENÄMNDEN

Studienämnden sysslar med utbildningsbevakning och kvalitetssäkring samt studentinflytande. Vi skriver utvärderingar för alla obligatoriska kurser (åk 1-3) och träffar alla kursansvariga varje period på ett Länkmöte tillsammans med studievägledare, programansvarig, utbildningshandläggare samt berörda föreläsare.

 

Vår uppgift är att föra fram studenternas åsikt om studierna. Allt från enskilda kurser/kursmoment till hur programmet kan utvecklas långsiktigt.

SEKTIONEN

RELATERADE NYHETER
Please reload

Kontaktinformation
Ordförande
Maria Jemdahl
Tilda Byrstedt
2018 © KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS. EN SEKTION INOM THS. DESIGNAD AV HENRIK STRÖMQVIST.