top of page

HÄNDELSERAPPORTERING

STUDIESOCIALT

Studiesociala frågor innefattar fysiskt, psykiskt och socialt mående kopplat till studierna. Exempel kan vara frågor kring studiemiljö eller JML (jämlikhet, mångfald och lika villkor). Sektionens studerande skyddsombud ansvarar för ärenden som ger direkt eller indirekt påverkan på studierna, antingen fysiskt och/eller psykosocialt. Det kan vara händelser kopplat till diskriminering, trakasserier, otrygghet eller att något inte gått helt rätt till.

Exempelvis:

- Orättvis behandling
- Exkludering av något i en grupp
- Sexuellt ofredande
- Felaktig behandling/hantering i en rekryteringsprocess
- Olämplig alkoholservering eller osund hets om alkohol

Eller ärenden kopplat direkt till studiemiljön såsom exempelvis:- Psykisk ohälsa
- Missbruk av alkohol (dig eller någon du misstänker)
- Stöd till brottsutsatt
- Bristande tillgänglighet
- Trasig interiör

 

Att understryka är dessa punkter endast exempel - Inget ska kännas för litet för att rapportera. SSO finns som stöd och hjälper till att hänvisa/tar vidare till lämplig person. SSO står objektiv och har ingen skyldighet att anmäla brott, det görs endast i samråd med behörig person/personer. För att möjliggöra rätt stöd och hjälp rekommenderas att fylla i kontaktuppgifter för vidare kommunikation och återkoppling, men möjlighet till anonym rapportering finns vid behov.

HÄNDELSERAPPORTERA
Här går det att rapportera händelser kopplat till det studiesociala. Både för sådant som sker direkt kopplat till studierna, men även indirekt via studentlivet. Formuläret skickas endast till Studiesocialt ansvarig (StudSA) som är sektionens SSO. Denna person har enligt lag tystnadsplikt.

Tack för ditt meddelande!

KONTAKTPERSONER HOS ITM

ITM

När kontakta ITM?

Studievägledning kontaktas vid frågor kring studierna.

Studievägledning CMAST

Karin Melin

svl-cmast@itm.kth.se

Studievägledning CDEPR

Marzenna Juszkiewicz

svl-cdepr@itm.kth.se

bottom of page