HÄNDELSERAPPORTERING

SEKTIONENS KONTAKTPERSONER

STUDIESKYDDSOMBUD

När ska man kontakta SSO ?
Vid frågor som rör din studiemiljö kopplat till det psykosociala (det psykiska, sociala och mentala) eller fysiska.
Exempel på vad SSO kan bemöta/ge stöd till psykosocialt:

 • Vid psykisk ohälsa

 • Riskbruk alkohol/droger (dig eller någon du misstänker)

 • Stöd till brottsutsatt (ex. Sexuella övergrepp, familje- eller hedersrelaterade)

 • Stöd till HBTQIA+ personer.

Exempel på fysiska frågor:

 • Bristande synlighet av nödutgång,

 • Trasiga golv

 • Annan bristande tillgänglighet

Huvudsakligt område för det fysiska är sektionslokalen men
SSO tar även emot upptäckta brister i den fysiska studiemiljön även i övriga studielokaler.
SSO tar sedan informationen vidare till lämplig person på KTH eller Akademiska hus.

Kontakt med SSO är inte möjligt att göra anonymt då det inte går att bemöta och ge det stöd
som krävs vid anonymitet. Endast SSO nås dock av informationen (tystnadsplikt) och
eventuell vidarekoppling görs med personen i frågas tillåtelse.

JML

När ska man kontakta JMLNO?

Till skillnad från SSO tas dessa frågor vidare till JML-nämnden för att diskutera möjliga
lösningar. Frågor kopplat till JML kan exempelvis vara :

 • känsla av otrygghet på sektionen

 • känsla av exkluderande i en grupp

 • orättvis behandling

 • misstanke av maktmissbruk av chef

 

Här finns möjlighet att vara anonym i avsikt att lyfta och uppmärksamma generella
problem.

Kontakta SSO
(SSO har tystnadsplikt men namn krävs, helt anonyma ärenden kan skickas som JML-ärende)

Tack för ditt meddelande!

Kontakta JMLNO
(JMLNO har tystnadsplikt och man kan vara anonym)

Tack för ditt meddelande!

KONTAKTPERSONER HOS ITM

ITM

När kontakta ITM?

Studievägledning kontaktas vid frågor kring studierna.

Studievägledning CMAST

Karin Melin

svl-cmast@itm.kth.se

Studievägledning CDEPR

Marzenna Juszkiewicz

svl-cdepr@itm.kth.se