top of page

HÄNDELSERAPPORTERING

SEKTIONENS KONTAKTPERSONER

JÄMLIKHET, MÅNGFALD & LIKA VILLKOR

Här går det att rapportera händelser kopplat till JML såsom diskriminering, trakasserier, otrygghet eller att något inte gått helt rätt till. 

 

Exempel kan vara:

  • Orättvis behandling 

  • Exkludering av någon i en grupp

  • Sexuellt ofredande

  • Felaktig behandling/hantering i en rekryteringsprocess 

  • Olämplig alkoholservering eller osund hets om alkohol

 

Att understryka är dessa punkter endast exempel - Inget ska kännas för litet för att rapportera. Möjlighet finns att vara anonym i avsikt att lyfta och uppmärksamma. Det rekommenderas att lämna kontaktuppgifter för lättare vidare kommunikation och återkoppling, men det är inget måste.

HÄNDELSERAPPORTERA
(Formuläret skickas endast till ordförande i JML-nämnden (JMLNO) som har tystnadsplikt enligt lag, inga personliga uppgifter kommer därmed spridas vidare)

Tack för ditt meddelande!

STUDIESKYDDSOMBUD

Sektionen har två studerandeskyddsombud (SSO): ordförande för JML-nämnden (JMLNO) samt ordförande för Smörjkammarnämnden (SKO). SSO tar hand om ärenden som ger direkt påverkan på studiemiljön, antingen fysiskt och/eller psykosocialt. 

 

Exempel kan vara:

  • Psykisk ohälsa

  • Missbruk av alkohol/droger (dig eller någon du misstänker)

  • Stöd till brottsutsatt

  • Bristande tillgänglighet

  • Trasig interiör

 

Att understryka är dessa punkter endast exempel - Inget ska kännas för litet för att rapportera. SSO finns som stöd och hjälper till att hänvisa/tar vidare till lämplig person. SSO har ingen skyldighet att anmäla brott, det görs endast i samråd med behörig person/personer. För att möjliggöra rätt stöd och hjälp behövs därför kontaktuppgifter för vidare kommunikation och återkoppling.

Kontakta SSO
(Formuläret skickas endast till SSO som båda har tystnadsplikt enligt lag, ingen information från formuläret kommer därmed spridas vidare utan din vetskap)

Tack för ditt meddelande!

KONTAKTPERSONER HOS ITM

ITM

När kontakta ITM?

Studievägledning kontaktas vid frågor kring studierna.

Studievägledning CMAST

Karin Melin

svl-cmast@itm.kth.se

Studievägledning CDEPR

Marzenna Juszkiewicz

svl-cdepr@itm.kth.se

bottom of page