SEKTIONEN

SMÖRJKAMMARNÄMNDEN

SkN har ansvaret för att beställa hem förbrukningsmaterial, planera städschema för Smörjis där phösningen och nämnder/föreningar ingår, felanmäla när lokalen eller dess interiör går sönder, uthyrning av lokalen, fakturering av avgifter för slitage, samt hålla god ordning på hur lokalen används under året.

 

SkO ansvarar för nyckelavtal och att uppdatera nyckellistan. All lokalbokning på KTH och Nymble för sektionsmedlemarnas räkning sköts av SkO genom sektionens Lokalbokningsmail och inlogg på THS lokalbokningssida. SkO sitter i Maskinsektionens ledningsgrupp (MLG) där de olika nämnderna och föreningarna på Maskin träffas för att höra vad som är på gång och knyta kontakter nämnder/föreningar emellan.

 

SkO sitter med i THS Lokalråd (LR) där olika sektioners lokalansvariga möts för att byta erfarenheter, få nyheter och stöd i arbetet med sektionslokalerna från varandra och THS.
 

RELATERADE NYHETER
Inlägg kommer snart
Håll ögonen öppna...
Kontaktinformation
  • Facebook Social Icon
Ordförande
Oscar Häverbring