Snart är det dags för SM1!

Snart är det äntligen dags för årets första SM och kommer gå av stapeln den 6 oktober! Detta betyder att det är dags att söka själv eller nominera någon till förtroendevalda poster. Posterna som kommer väljas under detta SM är Head of International Relations (HIR), Ettans post, Sångledare och Överphösare (ÖPH). Mer info om SM1 kommer inom kort. Stay tuned! Vill du veta mer om posterna kan du läsa beskrivningen nedan!

Head of International Relations (HIR)

Head of International Relations (HIR) uppgift är att rekrytera och leda Internationella Gruppen vars arbete är att förena de internationella studenterna med resten av Maskinsektionen. Detta kan göras genom exempelvis evenemang och andra tillställningar. Till posten söker Valberedningen en person med god social förmåga då det är önskvärt är att personen kontaktar de nyanlända internationella studenterna, ger dem ett välkomnande och en introduktion till Maskinsektionen och KTH. Sökande bör ha en organisatorisk och kreativ förmåga för att med sin grupp utforma och genomföra lyckade event. Ledarerfarenhet och erfarenhet av internationella studier är meriterande, men inget krav.

Ettans Post

Ettans Post är medlem i Maskinsektionens Styrelse och därmed en central del i sektionens strategiska arbete. Till rollen har Valberedningen sökt en person som går första året på Maskinteknik eller Design och Produktframtagning som visar stort intresse för styrelsearbete och en vilja att lära sig mer om Maskinsektionen och hur den fungerar. Sökande bör vara lyhörda för medlemmarnas åsikter och önskemål samt visa ansvarstagande då besluten som tas i styrelsen påverkar hela sektionen. Tidigare styrelseerfarenhet är meriterande, men inget krav.

Sångledare

Sångledaren har som främsta uppgift att sångleda Maskinsektionens gasquer. Valberedningen söker därför en person som är glad och positiv och kan skapa bra stämning på gasquer. Detta innebär god planeringsförmåga inför sittningar samt en förmåga att vara spontan och flexibel för oväntade situationer. Sökande bör ha tillräckligt med pondus för att kunna fånga gasquegästernas uppmärksamhet då det förekommer exempel på sämre gasquedisciplin emellanåt. På grund av det stora antalet gasquer som hålls under ett verksamhetsår bör sökande ha intresse för att delta på dessa och kunna samarbeta med sittningarnas olika arrangörer. Vidare bör sökande ha erfarenhet av Maskinsittningar samt god insikt i Maskinsektionens traditioner.

Överphösare (ÖPH)

Öfverphöseriet har det yttersta ansvaret för Maskinsektionens årliga mottagning av nya studenter. Valberedningen söker därför personer med goda ledaregenskaper och ett stort intresse av att främja välkomnandet av de nyantagna studenterna. Sökande bör även vara strukturerad och organiserad för att klara av de utmaningarna som mottagningen innebär. Fortsättningsvis skall sökande även kunna prestera under pressade situationer och klara av att hantera oförutsedda händelser. Att motivera chefsgruppen och resten av Phöseriet samt att lösa konflikter är också viktiga egenskaper. Tidigare erfarenhet av ledarskap är meriterande, men inget krav.

Ansökan och nominering sker här https://podio.com/webforms/25120585/1851077 och stänger den 25 september.