Val av Civilingenjör 2020

Nu ska Civilingenjören 2020 väljas, så gå in på länken och lägg din röst!

Saxat ur praxis:

4.2.1. Civilingenjör

- Civilingenjörens uppgift är att under mandatperioden ta sin examen.

- Varje år tilldelar sektionen ”påttan” ett belopp motsvarande 20 öl till ordinarie pris på kåren. Om examen tagits innan årsskiftet tilldelas civilingenjören ”påttan” som ett bidrag till vederbörandes examensöl. Om examen inte tagits, kvarstår det tilldelade beloppet i ”påttan” som varje år fortsätter fyllas på med en summa motsvarande ytterligare 20 öl. Beloppet civilingenjören som tar sin examen får blir alltså större ju längre tid som gått sedan någon på posten klarade sin uppgift senast.

- Väljs genom nominering och omröstning på Maskinsektionens hemsida

https://forms.gle/NGG29aBg1YiMC8vR9