Bli sektionsaktiv - Nämndrekrytering 2019!

Du har väl inte missat att nämndrekryteringen är öppen?

Är du taggad på att engagera dig inom maskinsektionen?

Ansökan är öppen till och med 9 september! Information om de olika nämnderna går att hitta här på hemsidan under fliken Organisation.

Ansökan görs här: https://podio.com/webforms/23229764/1658558

Nämnderna som rekryterar:

- Bussnämnden

- Festgruppen

- Idrottsnämnden

- Internationella gruppen

- Jipponämnden

- JML-nämnden

- Klubbmästeriet

- Klubbnissarna

- Kommunikationsnämnden

- Maskins surströmmingsnämnd

- Näringslivsnämnden

- Smörjkammarnämnden

- Skärmnämnden

- Studienämnden

Sök Sök Sök!!!

-

The recruitment has started!

Are you excited to join a committee in the M-Chapter?

The application is open until 9 september! You can find information about the committees here on our website below the tab Organisation.

Apply here: https://podio.com/webforms/23229764/1658558

Committees recruiting are:

- Bussnämnden

- Festgruppen

- Idrottsnämnden

- Internationella gruppen

- Jipponämnden

- JML-nämnden

- Klubbmästeriet

- Klubbnissarna

- Kommunikationsnämnden

- Maskins surströmmingsnämnd

- Näringslivsnämnden

- Smörjkammarnämnden

- Skärmnämnden

- Studienämnden

Apply now!!!