Årets första Sektionsmöte närmar sig!


Nu är det dags för årets första SM. Vi välkomnar alla maskinare, och speciellt våra nya tillskott i ettan!

Plats: M1

Datum: 9 oktober kl. 17:17–23:23

Länk till event: https://www.facebook.com/events/281793875879087/ SM - eller SektionsMötet - är Maskinsektionens högst beslutande organ och det är här som, bland annat, alla förtroendevalda poster väljs. Under detta SM kommer vi att välja Öfverphösare, Ettans post, Sångledare, Näringslivsnänmdens Ordförande och Smörjkammarnämndens ordförande. Det kommer även att presenteras propositioner och motioner. Beskrivning av posterna finns längre ner i inlägget. Tänk på att ha betalat kåravgiften innan SM, och glöm inte kårleg. Alla närvarande bjuds på mat! Länk till nominering och ansökan: https://tinyurl.com/ansok-sm1. Ansökan stänger den 26 september. En motion är något som en sektionsmedlem kan skriva för att lyfta en fråga till Sektionsmötet och föreslå förändring. En mall för motioner finns på https://www.maskinsektionen.se/blanketter. Motioner lämnas in till styrelsen senast den 25 september via mail till styrelsen@m.kth.se.

Öfverphösare

Vill du motivera, inspirerar och engagera phösare och alla nyantagna studenter på Maskinsektionen? Öfverphösaren agerar projektledare för Maskinsektionens mottagning för alla nya studenter på programmen Design och Produktframtagning och Maskinteknik. Målet är att ge dem en så bra start som möjligt samt förbereda dem för studierna och tiden på KTH. Posten innebär stort ansvar och krav på ledarskap då organisationen engagerar över 100 phösare. Posten innebär även samordning och medling, både internt på sektionen och utåt mot andra delar av THS och KTH.

Länk till nominering och ansökan: https://tinyurl.com/ansok-sm1. Ansökan stänger den 24 september.

Sångledare

Som sångledare förväntas du närvara och leda de gasquer som anordnas av Maskinsektionen under hela verksamhetsåret. Detta kräver planering av sittningars scheman men också flexibilitet och spontanitet vid oväntade händelser. Att vara sångledare är en balansgång mellan planering och spontanitet. Sångledaren skall också vara beredd på att hantera stökiga situationer med överförfriskade människor. Sångledaren är av tradition även en del av Maskinsektionens mottagning.

Ettans post

Som Ettans post är du en del av Maskinsektionens styrelse och arbetar med strategiska frågor som rör hela sektionens verksamhet. Ettans post ger dig chansen att få arbeta i en styrelse och ger en god inblick i vad som försiggår på sektionen och hur Maskinsektionens ekonomi hanteras. Att vara Ettans post innebär att du kommer ställas inför lika typer av utmaningar och arbetsuppgifter. Du får också möjligheten att vara med och diskutera sektionens framtid och påverka styrelsens beslut. Ettans post är reserverad för dig som går första året på programmen Design och Produktframtagning eller Maskinteknik.

Smörjkammarnämndens ordförande (SkO)

Smörjkammarnämndens ordförande är ansvarig för Smörjkammarnämnden (SkN) och dess sammankallande. Som ordförande för SkN ansvar du, tillsammans med SkN, för den fysiska miljön i Maskinsektionens sektionslokal. SkO bör se till att SkN består av minst en representant från varje årskurs. SkO ansvar även för uthyrning av sektionslokalen. Som SKO sitter du även med som utskott i MLG. Arbetet som SkO innebär mycket eget arbete och eget initiativtagande. Som SkO är det bra att kunna planera och genomföra samt motivera medlemmarna i SkN till att göra Maskinsektionens sektionslokal till en trevlig plats att vistas på.

Näringslivsnämndens ordförande (NNO)

Näringslivsnämndens ordförande har för uppgift att leda sektionens näringslivsverksamhet och således verka för att studenter och företag kommer närmare varandra. På kort sikt handlar ordföranderollen om att vara en naturlig nätverkare. Uppgifterna består i att knyta nya kontakter, koordinera spons- och eventsälj, planera och genomföra evenemang. Utvecklingsarbetet på längre sikt sker genom att följa upp och utvärdera verksamheten för att säkerställa att såväl studenter som företag är nöjda. Som NNO sitter du även med som utskott i MLG.

Länk till nominering och ansökan: https://tinyurl.com/ansok-sm1. Ansökan stänger den 24 september.