Bli aktiv inom sektionen!


Sugen på att engagera dig inom maskinsektionen?

Nu är rekryteringen öppen för maskinsektionens alla nämnder! Ansökan är öppen till och med 13 september! Information om de olika nämnderna finns att läsa här på hemsidan under fliken Organisation.

Ansökan sker här: https://podio.com/webforms/21444086/1489797​

Senaste ansökningsdag 13 september!

Nämnderna som rekryterar är:

- Bussnämnden

- Festgruppen

- Idrottsnämnden

- Internationella gruppen

- Jipponämnden

- JML-nämnden

- Klubbmästeriet

- Kommunikationsnämnden

- Maskins Surströmingsnämnd

- Skärmnämnden

- Studienämnden

Observera att Jubelspexet, KMDK, M-formatarna, Maskineriet, Moment och Osquar Mutter är kommissioner och föreningar och kommer därmed att ha separat rekrytering.

Smörjkammarnämnden rekryterar inte under denna ansökningsperiod.