Beslutet om begränsande studieytor har skjuts upp till Januari för vidare översyn från KTH och THS.

Senaste inlägg
2018 © KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS. EN SEKTION INOM THS. DESIGNAD AV HENRIK STRÖMQVIST.