Beslutet om begränsande studieytor har skjuts upp till Januari för vidare översyn från KTH och THS.

Beslutet om begränsande studieytor har skjuts upp till Januari för vidare översyn från KTH och THS. Men då beslutet fortfarande kan införas i Januari vill vi samla in studenternas åsikter för att se till att dessa tas i åtanke. Gå gärna in och fyll i enkäten nedan! docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe38jITHS6K7jOwS7lVp-EFk1ME58_PA2pLJNeFWSJrhx13DA/viewform