Begränsning av publika studentytor kvälls- och helgtid och under sommaruppehåll

KTH Beslutet är fattat för att öka tryggheten på Campus och verkställs 2017-12-01. De studentytor som är angränsande till datasalar som är öppna dygnet runt kommer också vara öppna dygnet runt. Övriga studentytor kommer att vara stängda helg- och nattetid. Kontinuerlig kommunikation förs mellan THS och KTH Centralt för att få detta att fungera så bra som möjligt och beslutet kan revideras om studenter upplever stora problem eller hinder. Vid frågor, funderingar eller klagomål, maila PAS eller SNO: pas@m.kth.se, sno@m.kth.se

Här finner du Beslutet