Vinter SM


Nu är det dags för årets andra SM! Under SM kommer vi att välja Klubbmästare, M-formatarnas ordförande samt HIR. Det kommer även att presenteras en del propositioner och motioner. Tänk på att ha betalat kåravgiften innan SM, glöm inte kårleg! Alla närvarande bjuds på mat! Ansökan till posterna stänger den 20 november och anmälan sker här: http://tinyurl.com/vintersm2017 En motionsmall finns på hemsidan under dokument -> blanketter och mailas till styrelsen@m.kth.se senast 28 november. Om ni har frågor angående sektionsmötet är ni välkomna att kontakta styrelsen på styrelsen@m.kth.se eller komma och prata med oss i korridoren!

Här kan ni läsa om varje post:

HIR

Uppgiften för Head of international relations (HIR) är att förena de internationella studenterna med Maskinsektionen genom exempelvis evenemang och andra tillställningar under läsåret. Posten innefattar att representera sektionen i internationella sammanhang vid THS, att vara en länk mellan Maskinsektionen och THS international samt att i sitt arbete ta tillvara på sektionens intressen i internationella projekt. Önskvärt är att personen kontaktar de nyanlända internationella studenterna, ger dem ett välkomnande och en introduktion till Maskinsektionen och KTH.

Klubbmästaren

Klubbmästaren leder Maskinsektionens klubbmästeri, KBM, och är ansvarig för att anordna tentapubar och fredagspubar i Maskinsektionens sektionslokal. Det ingår också i Klubbmästarens ansvar att anordna ADA-gasquen samt vara sektionen behjälplig i övriga kalas. Klubbmästaren skall kunna sköta den dagliga verksamheten inom KBM samt motivera gruppen vidare, trots den höga arbetsbördan som ligger på KBM. Klubbmästaren kommer även att sitta i MLG.

M-formatarnas ordförande

M-formatarnas syfte är att främja studenternas fotointresse på Maskinsektionen. Föreningen anordnar fotopromenader, workshops och utställningar för såväl nybörjare som mer erfarna fotografer. Som M-formatarnas ordförande bör du ha ett brinnande fotointresse. Ordföranden ansvarar för att planera och genomföra olika projekt under årets gång samt att anordna regelbundna träffar för föreningen.