Ingenjörer Utan Gränser (EWB) rekryterar!


EWB Sverige är en icke-statlig organisation som strävar efter att ha en långsiktig påverkan i arbetet mot FN:s Sustainable Development Goals. Med vår tekniska kompetens från industri och akademi är vi verksamma både i Sverige och internationellt för att lösa tekniska utmaningar relaterade till ojämlikhet och global utveckling. Tillgången till kvalitetsutbildning, minskad ojämställdhet, hållbar och billig energi och rent vatten och sanitet är några av de viktigaste områdena där vi är aktiva.

På KTH bedriver vi runt ett halvt dussin projekt per år, men arbetar även med unga i utsatta områden och med föreläsningar på campus. Vi rekryterar för fullt och söker bland annat:

Volontärer till vår andra, nystartade programmeringsworkshop i Hallunda: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/47232-volunteer-for-programming-workshops-in-hallunda

Teammedlemmar till Den Reflekterande Ingenjören:

http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/8516-project-team-for-the-reflective-engineer-kth

Vice Group Leader: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/60907-vice-group-leader-kth

Fler öppningar finns på: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs?department_id&location_id=508

Följ oss gärna på: https://www.facebook.com/ewbkth/