THS ELECTIONS


Information in English below

Information om höstens val på THS

Valberedningen på THS lyser just nu höstens val till kårledningen! Posterna är arvoderade heltidsarbeten som innebär att man tar en paus från studierna under ett år och arbetar inom kåren. Samtliga poster ger stora erfarenheter som kan vara meriterande i framtida arbetssökande. Gyllene möjligheter, med andra ord!

De tillgängliga posterna till kårledningen är:

 • Mottagningssamordnare

 • Chef för utbildningsinflytande

 • Evenemangschef

 • Projektledare för THS Armada

 • Studiesocialt och internationellt ansvarig

Utöver de fem posterna i kårledningen utlyser vi i valberedningen även två fyllnadsval på THS:

 • Tre platser i THS valberedning

 • En plats som THS revisor för kårfullmäktige

Vi i valberedning vill poängtera att dessa poster inte bara ger goda erfarenheter utan ger även möjlighet att berika studentlivet och engagera sig i studentkåren.

Om du vill veta mer om posterna besöker du: http://ths.kth.se/39224/recruitment-management-team-2018 (THS Kårledning)

https://campuscompetence.se/ths/ths-centralt (Fyllnadsval till THS valberedning och revisor)

Har du några funderingar eller frågor kontakta THS valberedning, vi hjälper dig mer än gärna: valberedning@ths.kth.se

Information about elections at THS

This autumn it is time to elect the five positions in the management team of THS (the Student Union of KTH). These positions are paid full-time jobs which imply that you take a break from studies during a year to work at the Student Union. All of these positions generate great experiences that can be of significance during applying for future jobs. Furthermore, these positions give you the opportunity to engage in student life and activities in the Student Union. Great possibilities, in other words!

Two of these five positions require fluency in the Swedish language.

The positions available are:

 • Reception Coordinator (Requires fluency in Swedish)

 • Head of Educational Affairs (Requires fluency in Swedish)

 • Event Manager

 • Project Leader for THS Armada

 • Head of Social and International Relations

In addition to the five available positions in the management team of THS there are two more position available in a by-election at THS.

 • Three positions in the Nomination Committee

 • One position as accountant at THS Student Council

If you want more information about the available positions, please visit: http://ths.kth.se/39224/recruitment-management-team-2018 (THS Management Team)

https://campuscompetence.se/ths/ths-centralt (By-election for THS Nomination Committee and accountant)

Do you have any thoughts or questions please contact the THS Nomination Committee; we are more than happy to help you: valberedning@ths.kth.se