Rekryteringen är nu fullt igång!


Anmälningsformulär: https://podio.com/webforms/19197911/1292382

Swe: Maskinsektionens rekrytering är nu fult igång. Alla grupper och nämnder söker nya medlemmar. Använd länken ovan för att vara med, du ska bara fylla I formuläret en gång.

Du kan läsa mer om sektionen under fliken Organisation. Du hittar även sektionens rekryteringspolicy under Dokument/Styrdokument.

Observera att Jubelspexet, KMDK, M-formatarna, Maskineriet, Moment och Osquar Mutter är kommissioner och föreningar och kommer därmed att ha separata rekryteringar senare.

Eng: The Machine section is requiting. All groups and committees are looking for new people. Use the Podio link above to apply, you only need to apply once.

You can read more about the section under the “Organisation” tab. You can also find the sections requiting policies under “Dokument”/”Styrdokument”.

Note that Jubelspexet, KMDK, M-formatarna, Maskineriet, Moment and Osquar Mutter are commissions and associations, and will therefore have separate recruitings later on.