RIT- OCH KONSTRUKTIONSARBETE – MEKANISK DESIGN

Infrasonik AB söker en KTH-studerade med inriktning på mekanisk konstruktion/design och som har ca ett år kvar till examen, för ritningsarbete och deltagande i utveckling av en ny uppfinning av en mekanisk apparat för utomhusbruk.

Arbetet kommer att påbörjas under andra halvan av augusti och pågå fram till våren 2018. Den genomsnittliga arbetsinsatsen beräknas till 4 timmar/vecka, men det kan tidvis bli såväl mer som mindre.

Vi betalar 250 SEK per arbetstimme.

Skicka en intresseanmälan till mats.olsson@uppfinnare.se med en A4 sida beskrivning av dig själv inklusive vilka arbetsuppgifter som du är intresserad av och tycker att du är bra på.

Efter att vi fått påskrift av en sekretessförbindelse, så skickar vi en mer utförlig beskrivning av projektet och arbetsuppgiften.

Infrasonik är ett litet bolag, som för närvarande är involverat i utveckling av några olika uppfinningar. Ett par av projekten har kommit ganska långt. Ett par andra är i den allra första fasen. Vår senaste uppfinning, som kom ut på marknaden våren 2017, är Boostergrill.