VÅR SM

Varmt välkommen till Kungliga Maskinsektionens tredje sektionsmöte läsåret 16/17! Under mötet kommer vi bland annat att välja en ny styrelse, Busshusse och Programansvarig student med flera. Ansökan öppnar måndag den 6/2 och stänger måndag den 20/2.

https://goo.gl/forms/HfWh0nQWjbmpeDwW2

Frågor, motioner och annat ni undrar över går att skicka till styrelsen@m.kth.se. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag 21/2. Alla närvarande bjuds på mat!