KÅRFULLMÄKTIGE


Nu går det att kandidera till THS Kårfullmäktige för verksamhetsåret 2016-2017. Kårfullmäktige är THS högsta beslutande organ - vårt årsmöte som har det ledande initiativet och sista ordet om hur THS sköts och drivs.

Kårfullmäktige möts åtta gånger per år för möten och emellanåt för att hänga och prata om plugget, kåren eller något helt annat. Att vara ledamot i Kårfullmäktige är kanske det bästa sättet att få ett brett kontaktnät på KTH och att lära känna människor från alla utbildningar, sektioner och platser i livet.

https://goo.gl/forms/nucJ3pVm4tCU4JQg1

http://ths.kth.se/37913/apply-for-the-student-union-council-karfullmaktige