TILLSATTA POSTER

Efter fyllnadsval och styrelsemöte har maskinsektionen fått två nya Idrottsledare och en ny Förste Kastare. För verksamhetsåret 16/17 kommer posterna innehavas av: Idrottsledare - Francesca Sala och Tugay Köyluoglu

Förste Kastare - Andreas Kidelius