SOMMAR-SM 3 MAJ - POSTANSÖKAN UPPE


Den 3 maj är det dags för läsårets sista, största sektionsmöte, sommar-SM! Det är väldigt många roliga poster som ska tillsättas. Ansökan är öppen till den 18 april, och till dess kan du antingen söka själv eller nominera någon du tycker skulle passa till någon av dessa poster i formuläret som finns i länken nedanför. Nedan kan du läsa mer om de olika valen!

http://goo.gl/forms/MRLD7mbeqz

Studienämndsordförande, SNO

Studienämndens ordförande är ansvarig för studienämnden (Sn) och tillsammans arbetar de med studiebevakning med ändamålet att förbättra nuvarande och kommande teknologers studieförutsättningar. SnO representerar Maskinsektionen i utbildningsrådet samt ansvarar för framtagningen av en verksamhetsplan för SS det kommande året. Som SNO sitter du även med som utskott i MLG. Rollen som SnO kräver mycket ansvarstagande samt god organisationsförmåga. Som SnO bör du värna om teknologernas studieförutsättningar och vara lyhörd. Du bör våga ge både konstruktiv kritik och beröm på möten med bland annat studievägledare, programansvariga och examinatorer.

Näringslivsnämndens ordförande, NNO

Näringslivsnämndens ordförande har för uppgift att leda sektionens näringslivsverksamhet och således verka för att studenter och företag kommer närmare varandra. På kort sikt handlar ordföranderollen om att vara en naturlig nätverkare. Uppgifterna består i att knyta nya kontakter, koordinera spons- och eventsälj, planera och genomföra evenemang. Utvecklingsarbetet på längre sikt sker genom att följa upp och utvärdera verksamheten för att säkerställa att såväl studenter som företag är nöjda. Som NNO sitter du även med som utskott i MLG.

Smörjkammarnämndens ordförande, SKO

Smörjkammarnämndens ordförande är ansvarig för Smörjkammarnämnden (SkN) och dess sammankallande. Som ordförande för SkN ansvar du, tillsammans med SkN, för den fysiska miljön i Maskinsektionens sektionslokal. SkO bör se till att SkN består av minst en representant från varje årskurs. SkO ansvar även för uthyrning av sektionslokalen. Som SKO sitter du även med som utskott i MLG. Arbetet som SkO innebär mycket eget arbete och eget initiativtagande. Som SkO är det bra att kunna planera och genomföra samt motivera medlemmarna i SkN till att göra Maskinsektionens sektionslokal till en trevlig plats att vistas på.

Kommunikationsnämndens ordförande, KNO

Kommunikationsnämnden ansvarar för sektionens PR och kommunikation gentemot sina medlemmar samt M- och P-studenternas kommunikation gentemot sektionen. Som KNO sitter du även med som utskott i MLG. Som KNO bör du vara kreativ, kommunikativ, strukturerad samt ha en vilja och förmåga att driva igenom projekt.

Programansvariga studenter (MPAS, PPAS) Rollerna som programansvarig student M och programansvarig student P innebär att man representerar M- respektive P-programmet vid möten med ITM, programråd och utbildningsråd. M-PAS och P-PAS tillhör Studienämnden, som företräder Maskinsektionen i utbildningsfrågor och studiemiljöfrågor. Du bör därför ha en vilja att förbättra kvalitén på utbildningen. Rollen som programansvarig student för ditt program kräver att du är självgående och har ett stort ansvarstagande, då arbetet rör studenternas studiesituation.

Tomtemor och Tomtefar

Tomtemor och tomtefar har huvudansvaret för att phösningens tackkör och Ettans fest arrangeras. Till sin hjälp för att genomföra dessa arrangemang ska de under mottagningen rekrytera en grupp av klubbnissar. Som tomtemor/tomtefar bör du ha goda ledaregenskaper och god planeringsförmåga.

Busshusse

Som Busshusse ansvarar man för M-bussen, dess uthyrning och de medel som är avsatta för Bussnämnden. Utöver uthyrningsverksamheten sköter Busshusse regelbunden service och besiktning. Som Busshusse sitter du även med som utskott i MLG.

Idrottsledare

Idrottsledaren är sammankallande och ordförande i Idrottsnämnden. Idrottsnämnden ordnar varje år den årliga skidresan MASK som Idrottsledaren är ansvarig över. Idrottsledaren utser även MESK- amiralen. Som Idrottsledare sitter du även med som utskott i MLG. Som Idrottsledare ansvarar du över all organisation och information vad gäller idrott på sektionen. Du bör ha ett stort intresse för idrott, ha goda ledaregenskaper samt kunna motivera övriga sektionsmedlemmar till mer idrott. Idrottsledaren bör kontinuerligt arbeta för mer idrott i vardagen.

Jippomästare

Jippomästaren leder Jipponämnden, som har som syfte att roa och glädja Maskinsektionens studenter med diverse jippon. I rollen ingår även att värna sektionens studentikosa traditioner. Som Jippomästare sitter du med i nämndrådet tillsammans med ordförande i övriga nämnder. Posten innebär stor frihet och kreativitet. Som Jippomästare sitter du även med som utskott i MLG.

Ordförande för Studiemiljönämnden

Studiemiljörepresentanten är sektionens ordinarie skyddsombud. Studiemiljörepresentanten representerar sektionen i studiemiljörådet och jämlikhetsrådet och är en del av studienämnden. Som Ordförande för Studiemiljönämnden sitter du även med som utskott i MLG. Att vara benägen att uppmärksamma saker i studiemiljön som kan förbättras är en viktig egenskap. Som Studiemiljörepresentant bör du även vilja genomföra förbättringar på eget initiativ.

Directeur för Jubelspexet

Directeuren har det yttersta ansvaret att se till att Jubelspextraditionen förs vidare. Detta innefattar organiseringen och genomförandet av ett spex under verksamhetsåret som varar från 1 juli till 30 juni. Som spexdirecteur sitter du även med som utskott i MLG. Rollen som Directeur kräver goda ledaregenskaper och god organisationsförmåga då det rör sig om en stor verksamhet med många deltagande. Som Directeur bör du kunna motivera spexmedlemmarna till att prestera och samtidigt ha kul.

Förste kastare

Som förste kastare är du Kungliga Maskinsektionens Dartklubbs ledare. Föreningen har som syfte att vara en mötesplats för alla medlemmar på sektionen som har intresse för dart och kulturen därikring. Som förste kastare bör du därför gilla dart, vara initiativrik och ha en förmåga att motivera grupper. Förste kastaren sitter även med i MLG.

Verkstadsansvarig (Maskineriet)

Maskineriet är en förening som ska främja det handfasta tekniska intresset hos sektionens medlemmar. Föreningen ansvarar för all verksamhet i teknologverkstaden förutom den KTH bedriver. Föreningen leds av Verkstadsansvarig. Som Verkstadsansvarig sitter du även med som utskott i MLG. Som verkstadsansvarig utgör du kontakt mellan verkstadsansvarig institution och maskinsektionen och du ansvarar över att verkstadens säkerhetsföreskrifter efterföljs. I rollen som Verkstadsansvarig bör du ha ett stort intresse för verkstadsarbete samtidigt som du bör äga organisationsförmåga. Du kommer att ansvara för att sprida information om kommande kurstillfällen för introduktionskursen till verkstaden.

Verkmester

Verkmester är ansvarig för Osquar Mutter, Maskinsektionens orkester, som uppträder vid sektionens gasquer och andra arrangemang. Som verkmester planerar du Osquar Mutters spelningar, ansvarar för rekrytering av bandmedlemmar samt föreningens ekonomi. Som verkmester har du stort spelrum att påverka föreningens verksamhet, och sitter med i MLG.

Projektledare DoP Expo

DoP Expos projektledare ska årligen planera och genomföra en mässa för utställning av produkter gjorda av studenter från Design och produktframtagning år 1-3, med tillhörande bankett/mingel. Projektledare är ansvariga för DoP Expos budgeterade medel. Rollen som DoP Expos projektledare kräver stort engagemang och planeringsförmåga då personerna ska ha kontakt med företag och lärare, samt värna om studenternas intresse.

Ordförande

Ordförande har det yttersta ansvaret för maskinsektionens verksamhet. Som ordförande ansvarar du för styrelsen och dess arbete för sektionen, och bör därför ha goda ledaregenskaper. Rollen som ordförande kräver dock framförallt mycket eget arbete och en stor förmåga att hantera många bollar i luften samtidigt.

Kassör Kassören har det yttersta ansvaret för att sköta Maskinsektionens, och dess underliggande verksamheters, ekonomi. Detta innefattar att bokföra ekonomiska händelser, sköta fakturering, ansvara för framläggande och uppföljning av budget samt att redovisa detta. I och med det övergripande ansvaret kommer du ha nära kontakt med de ekonomiskt ansvariga för de olika verksamheterna inom sektionen såsom exempelvis Jubelspexet, Phösningen och KBM för att se till att de sköter sina uppdrag på ett korrekt och snyggt sätt.Som kassör bör du vara mycket noggrann, självgående och ha en förmåga att hålla struktur i ditt arbete. Du bör vara beredd på att ta stort ansvar och kunna hantera perioder med hög arbetsbelastning.

Koordinator

Koordinatorn ansvarar för det administrativa arbetet samt kommunikationen inom och utanför styrelsen. Däri ingår att se till protokollen från sektions- och styrelsemöten finns tillgängliga för sektionens medlemmar och att det finns löpande kommunikation med KNO. Koordinatorn ansvarar även för kallelser till styrelsemöten och att sektionens post hämtas och delas ut. Som koordinator bör du vara strukturerad, ha ett intresse för att engagera dig i styrelsearbete och genomföra de administrativa uppgifter som arbetet innebär.

Revisorer (2st)

Maskinsektionens sakrevisorer har som uppgift att granska sektionens verksamhet och den ekonomiska förvaltningen så att allt går till på ett korrekt sätt i enlighet med stadgarna och SM:s beslut. Sakrevisorerna är även den instans som prövar frågan om ansvarsfrihet för sektionens styrelse innan SM tar beslut i frågan.

Sektionsgeneral

Som sektionsgeneral ansvarar man för att peppa sektionens medlemmar och svara på frågor inför the big Q, Quarnevalen. Man bör vara villig att lägga tid på uppdraget och vara kreativ och driven för att kunna organisera olika aktiviter för att öka sektionens medlemmars intresse. Som sektionsgeneral krävs det även att man har en stor social förmåga och inte räds att prata med nya människor.

Taggar: