ÅRETS FÖRSTA SEKTIONSMÖTE, VÅR-SM 8 MARS!


Den 8 mars är det dags för årets första sektionsmöte, vår-SM! Då ska hela 11 poster tillsättas. Ansökan är öppen till den 22 februari, och till dess kan du antingen söka själv eller nominera någon du tycker skulle passa till någon av dessa poster i formuläret som finns på Maskinsektionens hemsida. Nedan kan du läsa mer om de olika valen!

Länk till ansökningsformuläret : https://docs.google.com/forms/d/1efcCMMdg8AJNI02Ed8-uDtJw_NiCAGQdT_qxZ_7pj7M/viewform?usp=send_form

Ordförande

Ordföranden har det yttersta ansvaret för hela Maskinsektionens verksamhet. Som ordförande ansvarar du för styrelsen och dess arbete för sektionen. Rollen som ordförande kräver framförallt stort engagemang och ansvarstagande för sektionen, goda ledaregenskaper, periodvis hög arbetsbelastning och en förmåga att hantera många bollar i luften samtidigt.

Vice ordförande Vice ordförandes främsta roll är vara ordföranden behjälplig och ersätta Ordföranden i dennes frånvaro och i dessa fall ha det yttersta ansvaret för Maskinsektionens verksamhet. Då rollen som Vice ordförande i huvudsak är stöttande finns stort utrymme att utforma rollen och driva dina hjärtefrågor under verksamhetsåret. Vice Ordförande är även den som ansvarar för sektionens och styrelsens externa representation.

Kassör Kassören har det yttersta ansvaret för att sköta Maskinsektionens, och dess underliggande verksamheters, ekonomi. Detta innefattar att bokföra ekonomiska händelser, sköta fakturering, ansvara för framläggande och uppföljning av budget samt att redovisa detta. I och med det övergripande ansvaret har kassören en nära kontakt med de ekonomiskt ansvariga för de olika verksamheterna inom sektionen (såsom Jubelspexet, Phösningen och KBM). Som kassör bör du vara noggrann, självgående och ha en förmåga att hålla struktur i ditt arbete. Du bör vara beredd på att ta stort ansvar och kunna hantera perioder med hög arbetsbelastning.

Koordinator Koordinatorn ansvarar för det administrativa arbetet samt kommunikationen inom och utanför styrelsen. Däri ingår att se till protokollen från sektions- och styrelsemöten finns tillgängliga för sektionens medlemmar och att det finns löpande kommunikation med KNO. Koordinatorn ansvarar även för kallelser till styrelsemöten och att sektionens post hämtas och delas ut. Som koordinator bör du vara strukturerad, ha ett intresse för att engagera dig i styrelsearbete och genomföra de administrativa uppgifter som arbetet innebär.

Styrelseledamöter (3st) Som styrelseledamot är du en del av Maskinsektionens styrelse och arbetar med strategiska frågor som rör hela sektionens verksamhet. Du får därmed möjligheten att påverka vad sektionen arbetar med och vad som kommer ske i framtiden. Posten som styrelseledamot innebär att du ställs inför olika typer av utmaningar och arbetsuppgifter och du bör vara driven och engagerad i sektionsfrågor.

Projektledare Moment Moment är Maskinsektionens arbetsmarknadsdagar och som projektledare kommer du planera och genomföra dessa med din projektgrupp som du tillsätter. Posten behöver en driven person med många idéer och visioner att ta Moment framåt.

Förste kastare Som förste kastare är du Kungliga Maskinsektionens Dartklubbs ledare. Föreningen har som syfte att vara en mötesplats för alla medlemmar på sektionen som har intresse för dart och kulturen därikring. Som förste kastare bör du därför gilla dart, vara initiativrik och ha en förmåga att motivera grupper.

Idrottsledare Idrottsledaren är ordförande för Idrottsnämnden, som anordnar idrottsrelaterade evenemang för sektionens medlemmar, så som den årliga skidresan MASK. Som ordförande sitter du med i nämndrådet tillsammans med ordförande i andra nämnder och föreningar. Du bör ha ett stort intresse för idrott, ha goda ledaregenskaper samt kunna motivera övriga sektionsmedlemmar till mer idrott i vardagen.

Festledare Festledarens uppgift är att ansvara över Festgruppen, vilka ska anordna två stycken SAGA (sektionsaktivas gasque) och minst en gasque för Maskinsektionens alla medlemmar. Festledarna är ansvariga för Festgruppens budgeterade medel och även för uppdatering av en festguide. Som Festledare sitter du med i nämndrådet tillsammans med ordförande i övriga nämnder. Som festledare bör du vara kreativ, organiserad, kommunikativ och ha en förmåga att leda en grupp.

Revisorer (2 st) Maskinsektionens sakrevisorer har som uppgift att granska sektionens verksamhet och den ekonomiska förvaltningen så att allt går till på ett korrekt sätt i enlighet med stadgarna och SM:s beslut. Sakrevisorerna är även den instans som prövar frågan om ansvarsfrihet för sektionens styrelse innan SM tar beslut i frågan.

Busshusse Som busshusse har du ansvar för M-bussens och Altenbilens välmående. Det är din uppgift att leda bussnämnden, sköta bussens och bilens uthyrning och se till att de servas ordentligt. Som ordförande sitter du med i nämndrådet tillsammans med ordförande i övriga nämnder. Du är med fördel bilintresserad, gillar att meka och kan ta ansvar för att sköta administrativa uppgifter.