SEKTIONEN

Vår anrika sektion grundades 1910, som en av de sju grundsektionerna i Tekniska Högskolans   Studentkår, THS. Då kåren grundades gick arbetet främst ut på att få KTH att ta bort pliktsystemet som   krävde att varje försenad student skulle böta en hel krona. Mycket har hänt sedan dess. Vi är numera THS största sektion med 1100 medlemmar som tillsammans gör sektionen till vad den är idag. Medlemmarna består av KTH-studenter på de två civilingenjörsprogrammen Maskinteknik och Design och Produktframtagning.

 

Maskinsektionen är en ideell organisation vars verksamhet är inriktad på utbildningsbevakning, näringslivskontakt och studentliv.

Inom utbildningsbevakning jobbar vi främst med att se till att vår utbildning håller hög kvalitet och är attraktiv på arbetsmarknaden.

Vi strävar efter att ha så bra kontakter med näringslivet som möjligt för att hjälpa våra medlemmar att hitta sina drömjobb.

 

Vi vet att ett rikt och roligt studentliv är ett måste för att vi alla ska trivas och klara vår utbildning så bra som möjligt. Därför anordnar vi pubar varje vecka, har mängder av nämnder och föreningar för medlemmarna att engagera sig i och den bästa gemenskapen på KTH.

 

Återigen, varmt välkommen hit. Vi hoppas att du ska trivas hos oss!

''Vi strävar efter att ha så bra kontakter med näringslivet som möjligt för att hjälpa våra medlemmar att hitta sina drömjobb.''

HISTORIA

Maskinsektionen är en anrik sektion som grundades den 15 november 1910 och är en av Tekniska Högskolans Studentkårs sju grundsektioner. Vid denna tidpunkt var utbildningen i maskinteknik på KTH tre år (eller fyra för extra flitiga studenter) och hade 85 studenter. Idag är utbildningen betydligt större, med ungefär 1600 studerande på de femåriga civilingenjörsprogrammen Maskinteknik och Design och Produktframtagning. Den senare av de två programmen vars studenter utgör medlemmarna i Maskinsektionen startades år 2003 av KTH.

 

Sedan starten 1910 har många traditioner byggts upp på Maskinsektion. Sången och fanan har blivit sektionens främsta kännetecken, fanan visades för första gången upp i samband med KTH:s 100 års jubileum 1927 och alla maskinares käraste ägodel sångboken tillkom samma år. Sedan dess har den givits ut i många upplagor, och den har en given plats i innerfickan på B-fracken, Maskinsektionens officiella plagg som togs i bruk i början av 1900-talet. Vid den tiden bar man givetvis frack vid alla festliga tillfällen och för att inte förstöra den fina fracken använde man en mer sliten B-frack vid mer informella tillställningar.

 

Frackens rygg pryds av vårt kära Standard-M, Maskinsektionens märke, som har hängt med sedan maskinaren Ivar Paljak ritade det till en tävling 1955. Många traditioner har hängt kvar sedan Maskinsektionens barndom medan många andra har glömts bort eller förnyats. Mer om dessa och Maskins långa historia går att läsa i Kungliga Maskinsektionen 100 år, som gavs ut i samband med 100års-jubileet 2010.

ORGANISATION
 

Maskinsektionen består av en rad olika mindre organisationer, så kallade nämnder, kommissioner och föreningar. Nedanför hittar du alla organisationer inom maskinsektionen.

Please reload

Please reload

2018 © KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS. EN SEKTION INOM THS. DESIGNAD AV HENRIK STRÖMQVIST.