NYHETER

RIT- OCH KONSTRUKTIONSARBETE – MEKANISK DESIGN

Infrasonik AB söker en KTH-studerade med inriktning på mekanisk konstruktion/design och som har ca ett år kvar till examen, för ritningsarbete och deltagande i utveckling av en ny uppfinning av en mekanisk apparat för utomhusbruk. Arbetet kommer att påbörjas under andra halvan av augusti och pågå fram till våren 2018. Den genomsnittliga arbetsinsatsen beräknas till 4 timmar/vecka, men det kan tidvis bli såväl mer som mindre. Vi betalar 250 SEK per arbetstimme. Skicka en intresseanmälan till mats.olsson@uppfinnare.se med en A4 sida beskrivning av dig själv inklusive vilka arbetsuppgifter som du är intresserad av och tycker att du är bra på. Efter att vi fått påskrift av en sekretessförbindels

Senaste inlägg
Arkiv
Följ oss
  • Facebook Basic Square
2018 © KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS. EN SEKTION INOM THS. DESIGNAD AV HENRIK STRÖMQVIST.