SEKTIONEN

JippoNy3.png
RELATERADE NYHETER

JIPPONÄMNDEN

Jipponämnden anordnar under verksamhetsåret olika roliga event, så kallade jippon, för

övriga maskinare på sektionen. Detta kan vara allt ifrån små event som att bjuda på fika

under lunchen till större event som paintballturneringar, allt för att maskinare ska få

någonting extra roligt att se fram emot i vardagen.

Som jippo har man stor frihet i eventen man planerar, målet är att arrangera olika event som

passar så många som möjligt på sektionen för att alla ska känna att det finns något för dem.

Om du har idéer på event du gärna skulle vilja se på maskinsektionen kontakta

Jippomästarna så undersöker vi möjligheten för att genomföra det.

Jipponämnden organizes various fun events, so-called “jippon”, for other students at the M-

chapter. This can be anything from small events like offering sweets during lunch break to

larger events such as paintball tournaments, everything to make sure students have

something fun to look forward to in their everyday life.

As a Jippo, you’ll have a lot of freedom in the events you plan, the goal is to arrange different

events that suit as many people as possible at the M-chapter so that everyone feels that

there is something for them.

If you have ideas of events you would like to see at the M-chapter, contact the Jippo-masters

and we will explore the possibility of organize your event.

  • Facebook Social Icon
Jippomästare
Tom Göransson