SEKTIONEN

RELATERADE NYHETER

BUSSNÄMNDEN

Busshusse ser tillsammans med övriga Bussnämnden till att fordonen fungerar. I de fall ingrepp kan göras av nämnden själva är detta att föredra, annars ansvarar nämnden för att ta fordonen till lämplig verkstad. När fordonen fungerar ser Bussnämnden till att sektionens föreningar får tillgång till fordonen till hjälp för verksamheterna.

Bokningshemsida : https://mbussen.youcanbook.me/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation
  • Facebook Social Icon
Busshusse
Tobias Engwall